Biểu mẫu

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân 2022

Tải xuống

4. Giấy cam kết tài sản riêng trước hôn nhân.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_____ *** _____

Bài viết liên quan

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước khi kết hôn)

Tên tôi là ……………………………………….. ……….(đầu tiên) ngày sinh ………………………….(2)

Số CMND / CCCD …(3) Ngày cấp …………………..(4) do …………………. cấp(5)

Hộ khẩu thường trú ………………………………………… ……………………………………………… …….

… ……………………………………………… …..(6)

Tôi xin xác nhận các thuộc tính sau: …………………………………… ……………………..

… ………………………..

… ………………………..(7)

Là tài sản duy nhất của ……………………. ……………..(số 8) TÔI.

Được ………………………………………… ……….(9.)) ngày sinh……………………………… (mười)

Số chứng minh nhân dân……………………………(11) Ngày cấp ………………….. (thứ mười hai) do ………………………… cấp.(13)

Hộ khẩu thường trú

Hộ khẩu thường trú ………………………………………… ……………………………………………… …..

… ……………………………………………… ……………(14)

Tôi xin cam kết rằng tôi sẽ tuyệt đối tôn trọng các quyền riêng tư của …………………….(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………….., ngày ……/……./………

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1), (2), (3), (4), (5), (6): Thông tin của vợ / chồng (người làm cam kết)

(7): Nhập thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9), (10), (11), (12), (13), (14): Thông tin của chồng hoặc vợ.

Trên đây là mẫu giấy xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất 2022. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm về thủ tục hôn nhân gia đình tại mục biểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button