Hỏi đáp Pháp Luật

Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022

Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Vậy dân chủ có những hình thức nào và nó được thể hiện như thế nào? Hãy cùng Thoidaihaitac.vn đọc bài viết dưới đây nhé.

Các hình thức dân chủ là gì?

 • 1. Dân chủ Trực tiếp là gì?
 • 2. Dân chủ gián tiếp là gì?
 • 3. Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp
  • 3.1. Tương tự
  • 3.2. Khác nhau:
Dân chủ là quyền cơ bản của con người
Dân chủ là quyền cơ bản của con người

1. Dân chủ Trực tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định:

Bài viết liên quan

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.

Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ có quy chế và thiết chế để nhân dân bàn bạc, biểu quyết và trực tiếp tham gia quyết định công việc của cộng đồng nhà nước.

Đây là hình thức mọi công dân tham gia bình đẳng, trực tiếp vào các quyết định trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,… trực tiếp là ý chí của người có thẩm quyền về những vấn đề quan trọng nhất.

Ví dụ: Mọi công dân có đủ tư cách theo quy định của pháp luật đều có thể trực tiếp bỏ phiếu để bầu ra những người mà mình tín nhiệm, có đủ đức, đủ tài tham gia Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội.

Hiện nay, dân chủ trực tiếp ngày càng được quan tâm và chú trọng, người dân ngày càng được dân trí cao nên chủ động tìm kiếm thông tin về diễn biến, hoạt động và công việc của cộng đồng nhà nước. . Công dân không chỉ quan tâm đến quyền và nghĩa vụ của bản thân mà họ còn muốn tham gia đóng góp kiến ​​thức, ý kiến ​​của mình và thảo luận các vấn đề của cộng đồng.

Trình độ dân trí được nâng cao làm cho kiến ​​thức pháp luật được phổ biến rộng rãi hơn, người dân giám sát các công việc của nhà nước, gửi đơn, thư khiếu nại, giám sát chi tiêu ngân sách và xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

2. Dân chủ gián tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định:

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua các quy chế, thể chế để nhân dân thay mặt mình bầu ra những người đại diện để quyết định những công việc chung của cộng đồng và đất nước.

Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, trong đó yếu tố quan trọng nhất là nhân dân có quyền biểu quyết trực tiếp để bầu ra người đại diện quyết định những công việc chung của cộng đồng và đất nước.

Những người được bầu ra là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và phải thực hiện theo nguyên tắc đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ dựa vào dân chủ đại diện không thể đảm bảo sự tham gia của người dân. Dân chủ và sự tham gia của người dân cũng làm dấy lên những nghi ngờ không chỉ đối với hệ thống dân chủ đại diện trong nước mà còn trên thế giới.

Vì vậy, dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp bổ sung, hỗ trợ nhau, cùng bảo đảm lợi ích của nhân dân, để nhân dân nói lên tiếng nói, tham gia thảo luận và giám sát công việc của nhân dân. nhà nước, bảo đảm nhà nước của dân, do dân, vì dân.

3. Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp

Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu - biểu hiện của việc thực hiện quyền dân chủ trên thực tế.
Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu – biểu hiện của việc thực hiện quyền dân chủ trên thực tế.

3.1. Tương tự

Quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp đều thể hiện quyền lực của nhân dân, cụ thể là quyền làm chủ.

3.2. Khác nhau

Sự khác biệt giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp thể hiện ở bốn khía cạnh sau:

Nghĩa

 • Dân chủ trực tiếp đề cập đến một hình thức chính phủ trong đó công dân tham gia một cách hợp pháp vào việc quản lý của chính phủ.
 • Dân chủ gián tiếp bao hàm một nền dân chủ trong đó người dân bầu ra những người đại diện cho mình, đại diện cho họ tham gia vào các công việc của cộng đồng, của đất nước.

Phương pháp

 • Dân chủ trực tiếp: Tham gia trực tiếp vào các công việc của cộng đồng và đất nước.
 • Dân chủ gián tiếp: Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua các cơ quan, đại diện.

Thiên nhiên:

 • Dân chủ trực tiếp: Tính rộng rãi. Phụ thuộc vào trình độ của mọi người.
 • Dân chủ gián tiếp: Mang tính chất phản ánh, đôi khi thiếu chính xác, cụ thể. Phụ thuộc vào khả năng của đại lý.

Sự thích hợp

 • Dân chủ trực tiếp: Quy mô dân số nhỏ.
 • Dân chủ gián tiếp: Quy mô dân số lớn.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ đời sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. , lấy hạnh phúc và an sinh của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, dân chủ trực tiếp và gián tiếp trở thành một trong những quyền quan trọng nhất của con người, thể hiện quyền tự do, bình đẳng và quyền làm chủ của mỗi người.

Bài viết trên đây đã giải thích chi tiết những điểm giống và khác nhau về dân chủ trực tiếp và gián tiếp, mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại Dân chủ là gì? Chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

 • Ví dụ về dân chủ gián tiếp trong trường học 2022
 • Dân chủ trực tiếp là gì?
 • Ưu nhược điểm của dân chủ trực tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button