Gift code

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế

Hãy cùng bài viết điểm qua hướng dẫn tất cả trang bị mạnh nhất cho từng Pokemon trong Pokemon Unite để có thể mua và đầu tư nâng cấp đúng loại trang bị mà bạn cần theo nhân vật bạn thích nhất nhé.

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế

Absol

Kĩ năng khuyến cáo: Pursuit > Psyco Cut

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 2

Lucario

Kĩ năng khuyến cáo: Power-up Punch > Bone Rush

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 3

Gengar

Kĩ năng khuyến cáo: Sludge Bomb > Hex

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 4

Snorlax

Kĩ năng khuyến cáo: Flail > Yawn

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 5

Edelgoss

Kĩ năng khuyến cáo: Pollen Puff > Cotton Guard

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 6

Zeraora

Kĩ năng khuyến cáo: Void Switch > Wild Charge

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 7

Cinderace

Kĩ năng khuyến cáo: Blaze Kick > Feint

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 8

Slowbro

Kĩ năng khuyến cáo: Surf > Telekinesis

Trang bị khuyến cáo:

Pokemon Unite: Hướng dẫn trang bị mạnh nhất theo từng Pokemon theo Rank quốc tế 9

<Đang cập nhật>

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button