Hỏi đáp Pháp Luật

Quy chế bầu cử trong Đảng

Hệ thống bầu cử của Đảng ta đáp ứng yêu cầu và đặc điểm của tình hình đất nước: vừa đáp ứng nhu cầu phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng, vừa tăng cường kỷ luật; đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong từng hoạt động bầu cử.

Công tác bầu cử đã góp phần tìm ra những Đảng viên vừa có “tâm”, vừa có tầm ”, thực hiện sứ mệnh“ Đảng cầm quyền ”, phát huy tối đa vai trò của mình, làm tốt công tác xây dựng Đảng. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”. Cùng với đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bài viết liên quan

Trên đây là quy chế bầu cử mới nhất trong Đảng năm 2022, mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Quản trị, chuyên mục Hỏi đáp pháp luật và Văn bản pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

  • Quy chế bầu cử tại đại hội các chi bộ trực thuộc
  • Báo cáo thành tích trong công tác bầu cử
  • Các tội danh liên quan đến bầu cử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button