Tài liệu

Quy định số tiết học trong Chương trình GDPT 2018 Số tiết học cấp Tiểu học, THCS, THPT

Quy định về số tiết học trong Chương trình giáo dục quốc dân năm 2018 sẽ giúp các thầy cô giáo tham khảo, Nắm chắc tổng số tiết dạy của từng môn học cho cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, để tuân thủ các quy định mới nhất.

Qua đó cho chúng ta thấy, chương trình GDPT năm 2018 giảm tải so với chương trình hiện hành về số môn học và số giờ học. Học sinh lớp 1, lớp 2 học ít nhất 875 bài, học sinh lớp 4, lớp 5 học 1.050 tiết. Chi tiết vui lòng theo dõi bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn để nắm rõ các quy định mới nhất:

Quy định về số tiết học các cấp trong Chương trình GET 2018

  • Số giờ học tiểu học trong chương trình GDP năm 2018
  • Số tiết học ở cấp THCS trong chương trình GET năm 2018
  • Số tiết học ở cấp trung học phổ thông trong chương trình GET 2018
  • Số tiết học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022 – 2023

Số giờ học tiểu học trong chương trình GDP năm 2018

Nội dung giáo dục Số tiết / năm học
Lớp 1 Cấp 2 Lớp 3 Khối 4 Lớp 5
Môn học bắt buộc (mười)
Tiếng Việt 420 350 245 245 245
Toán học 105 175 175 175 175
Ngoại ngữ 1 140 140 140
Đạo đức 35 35 35 35 35
Tự nhiên và xã hội 70 70 70
Lịch sử và địa lý 70 70
Khoa học 70 70
Tin học và Công nghệ 70 70 70
Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) 70 70 70 70 70
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105
Các môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70
Ngoại ngữ 1 70 70
Tổng số tiết / năm (không bao gồm các môn tự chọn) 875 875 980 1050 1050
Số giờ trung bình / tuần (không bao gồm các môn tự chọn) 25 25 28 30 30

Cụ thể, các môn học ở tiểu học bao gồm:

a) Các môn bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Khám phá xã hội, Khám phá thiên nhiên, Tìm hiểu công nghệ.

b) Các môn học bắt buộc có sự phân hóa: Thế giới công nghệ, Tin học, Thể dục, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, ở cấp tiểu học còn có hoạt động tự học có hướng dẫn (tự học trên lớp của học sinh tiểu học học 2 buổi / ngày, có sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên).

Thời gian:

Thời lượng mỗi tiết học lớp 1, lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút; đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút; Có thời gian nghỉ giữa các tiết học.

Trường dạy 2 buổi / ngày bố trí không quá 7 tiết / ngày; 31 tiết / tuần đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3; 32 tiết / tuần đối với lớp 4 và 5.

Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm 2018-2019 dạy 2 buổi / ngày cho lớp 1, đến năm 2022-2023 dạy 2 buổi / ngày cho tất cả học sinh. các lớp sơ cấp.

Đối với những địa phương chưa triển khai dạy học 2 buổi / ngày thì không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy nội dung giáo dục địa phương.

Số tiết học ở cấp THCS trong chương trình GET năm 2018

Nội dung giáo dục Số tiết / năm học
lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Môn học bắt buộc (mười)
Văn chương 140 140 140 140
Toán học 140 140 140 140
Ngoại ngữ 1 105 105 105 105
Giáo dục công dân 35 35 35 35
Lịch sử và địa lý 105 105 105 105
Khoa học tự nhiên 140 140 140 140
Công nghệ 35 35 52 52
công nghệ thông tin 35 35 35 35
Giáo dục thể chất 70 70 70 70
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) 70 70 70 70
Hoạt động giáo dục bắt buộc (Đầu tiên)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 105 105 105
Nội dung giáo dục bắt buộc tại địa phương 35 35 35 35
Các môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số 105 105 105 105
Ngoại ngữ 2 105 105 105 105
Tổng số tiết học / năm học (không bao gồm các môn tự chọn) 1015 1015 1032 1032
Số tiết học trung bình / tuần (không bao gồm các môn tự chọn) 29 29 29,5 29,5

Các môn học trung học cơ sở:

a) Các môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý.

b) Các môn học bắt buộc có sự phân hóa: Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, Thể dục, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Các môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời lượng: Mỗi ngày học 1 buổi, tối đa không quá 5 tiết. Mỗi tiết học 45 phút, có thời gian giải lao giữa các tiết học. Khuyến khích các trường trung học cơ sở có đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số tiết học ở cấp trung học phổ thông trong chương trình GET 2018

Nội dung giáo dục Số tiết / năm học / lớp
Môn học bắt buộc Văn chương 105
Toán học 105
Ngoại ngữ 1 105
Giáo dục thể chất 70
Giáo dục quốc phòng và an ninh 35
môn học tự chọn
Nhóm khoa học xã hội Lịch sử 70
Địa lý 70
Giáo dục kinh tế và pháp luật 70
Nhóm khoa học tự nhiên Vật lý 70
Hoá học 70
Sinh học 70
Nhóm công nghệ và nghệ thuật Công nghệ 70
công nghệ thông tin 70
Âm nhạc 70
nghệ thuật 70
Các chủ đề học tập đã chọn (3 cụm chuyên đề) 105
Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105
Nội dung giáo dục địa phương 35
Các môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số 105
Ngoại ngữ 2 105
Tổng số tiết học / năm học (không bao gồm các môn tự chọn) 1015
Số tiết học trung bình / tuần (không bao gồm các môn tự chọn) 29

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Văn chương; Toán học; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục địa phương.

Các khóa học tự chọn bao gồm ba nhóm môn học:

– Nhóm các môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và giáo dục pháp luật.

– Nhóm khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

– Nhóm môn công nghệ, nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).

Học sinh chọn 5 môn từ 3 nhóm môn trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn.

Chủ đề học tập: Mỗi môn Văn, Toán, Sử, Địa, Kinh tế và Giáo dục pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chủ đề. Học hình thành các cụm chủ đề học tập của môn học nhằm đáp ứng yêu cầu phân hóa sâu sắc, giúp học sinh nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tế. đáp ứng yêu cầu của định hướng nghề nghiệp. Thời lượng cho mỗi chuyên đề học tập là 10 hoặc 15 tiết; Tổng thời lượng dành cho các cụm chuyên đề của một môn học là 35 tiết / năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh tự chọn 3 cụm chủ đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và năng lực tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng tổ hợp môn học từ ba nhóm môn học, chủ đề học tập nêu trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. , thiết bị dạy học của trường.

Các môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời gian đào tạo: Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết; 45 phút mỗi bài. Khuyến khích các trường trung học phổ thông có đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số tiết học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022 – 2023

Căn cứ tiểu mục 2 Mục III Phần I những vấn đề chung về Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông của Chương trình giáo dục trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 12/2022 / TT- Sở Giáo dục và Đào tạo quy định thời lượng giáo dục thường xuyên tại cấp trung học phổ thông theo lộ trình sau:

Thời lượng mỗi năm học là 35 tuần / lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết; 45 phút mỗi bài.

Thời lượng và số tiết của các môn học thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục trung học phổ thông năm 2018:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button