Hỏi đáp Pháp Luật

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2022

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị năm 2022. Việc sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và được thực hiện trên thực tế từ lâu. Vậy tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì và nguyên tắc áp dụng như thế nào? Hãy cùng Thoidaihaitac.vn tham khảo bài viết dưới đây.

Quy định về việc mua tài sản và thiết bị văn phòng mới nhất

 • 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì?
 • 2. Các quy định mới nhất về mua sắm tài sản
 • 3. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc
 • 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
 • 5. Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg còn hiệu lực không?
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017.
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017.

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì?

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng. , tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Bài viết liên quan

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được lấy làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; bố trí kinh phí đầu tư, mua sắm và khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.

3. Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg

Tải xuống Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án các ban sử dụng vốn nhà nước tại đường dẫn sau: https://hoatieu.vn/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-935

4. Các quy định mới nhất về mua sắm tài sản

Quyết định 50 về việc mua bán tài sản.

Việc mua sắm tài sản công phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Việc mua sắm tài sản công phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quy định mới nhất về mua sắm tài sản theo Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo các phương thức sau:

 • Mua sắm tài sản tập trung

Căn cứ Điều 67 Nghị định số 151/2017 / NĐ-CP, tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng các điều kiện sau: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số các điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, năng lực của đơn vị mua sắm tập trung, điều kiện phát triển của thị trường cung ứng tài sản.

 • Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện việc mua sắm.

Cơ quan được giao mua sắm được Nhà nước cấp ngân sách mua sắm để thực hiện các nhiệm vụ thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Việc mua sắm này phải thực hiện theo quy định về đấu thầu mua sắm tài sản ngân sách nhà nước.

Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và công việc quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg.

5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.

Số lượng và đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng trang bị cho các chức danh và phòng của các chức danh quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg này là mức tối đa.

Ví dụ:

Cụ thể đối với tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương là các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25. :

 • Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 02 tủ tài liệu giá tối đa mỗi tủ 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
 • Tiêu chuẩn, định mức phổ biến máy móc, thiết bị văn phòng cho các chức danh (tính cho 01 phòng) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách có giá tối đa là 10 triệu đồng; 01 máy in có giá lên đến 10 triệu đồng.

Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,0:

 • Tiêu chuẩn, định mức phổ biến máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế, giá tối đa 10 triệu đồng; 01 tủ tài liệu giá tối đa mỗi tủ 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
 • Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho phòng chức danh (đối với 01 phòng) gồm: 01 bộ bàn ghế quầy lễ tân; 01 máy in (áp dụng đối với văn phòng dưới 10 người. Trường hợp văn phòng có từ 10 người trở lên thì bổ sung theo nguyên tắc cứ tăng 10 người thì thêm 01 máy in), 01 điện thoại cố định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, tiêu chuẩn, định mức trang bị, dụng cụ văn phòng chung, tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế, giá tối đa là 3 triệu đồng. , 1 bộ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có giá tối đa là 15 triệu đồng.

……….

6. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được quy định tại Điều 4 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, theo đó có 5 nguyên tắc:

 • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được dùng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán kinh phí; giao, đầu tư, mua, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.
 • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác mà máy móc, thiết bị được trang bị không đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không cần trang bị mới.
 • Đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, giá cả máy móc, thiết bị phục vụ công việc. việc quản lý dự án thực hiện theo các Thỏa thuận đã ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án không quy định cụ thể thì áp dụng các tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này.
 • Số lượng, đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng trang bị cho các chức danh, văn phòng các chức danh quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng sử dụng nguồn kinh phí được phép quyết định số lượng, giá mua công cụ. thể phù hợp, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Phòng làm việc của các chức danh quy định tại Quyết định này là phòng làm việc theo thiết kế của trụ sở chính, cơ sở hoạt động sự nghiệp (không phải phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị). .
 • Trang thiết bị tủ đựng hồ sơ được làm theo số lượng và giá quy định tại Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp trang bị tủ tài liệu sử dụng chung cho nhiều chức danh hoặc trang bị số lượng tủ ít hơn cho mỗi chức danh thì giá mua không quá tổng giá của từng chức danh.

7. Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg còn hiệu lực không?

Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 58/2015 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng của máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện tại, quyết định này vẫn còn hiệu lực pháp luật và được áp dụng trên thực tế.

Bài viết đã cung cấp thông tin về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Là gì ?, Quản trị trong lĩnh vực Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

 • Quy định về sử dụng thiết bị làm việc
 • Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học 2022
 • Hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button