Tài liệu

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở?

Sản xuất của cải vật chất làm cơ sở? Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là quá trình tất yếu nhằm đảm bảo đời sống vật chất của con người. Để sống con người cần ăn, no, mặc ấm, của cải vật chất để cuộc sống được trọn vẹn. Vì vậy, sản xuất ra của cải vật chất có vai trò quan trọng trong xã hội.

Sản xuất của cải vật chất có vai trò gì đối với xã hội?

  • 1. Trắc nghiệm Sản xuất của cải vật chất có phải là cơ sở không?
  • 2. Sản xuất của cải vật chất có vai trò gì đối với xã hội?

1. Trắc nghiệm Sản xuất của cải vật chất có phải là cơ sở không?

A. Động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

B. Cơ sở tồn tại của nhà nước.

C. Nền tảng của xã hội loài người.

D. Cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội.

Câu trả lời chính xác là DỄ DÀNG. Để có lời giải chi tiết, mời bạn đọc tham khảo nội dung sau đây.

Các câu trả lời còn lại sai vì chưa đầy đủ về nội dung và ý nghĩa thực sự về vai trò của sản xuất của cải vật chất.

2. Sản xuất của cải vật chất có vai trò gì đối với xã hội?

Việc sản xuất ra của cải vật chất có những vai trò quan trọng trong xã hội như:

  • Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội: Điều kiện cơ bản trong cuộc sống của con người là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại và những điều kiện cần thiết khác cho cuộc sống. Khi cuộc sống của con người được ổn định sẽ quan tâm đến các hoạt động của đời sống nhân dân, kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, … Vì vậy, để con người đảm bảo được cuộc sống thì phải sản xuất ra của cải vật chất phục vụ những nhu cầu cơ bản của con người. .
  • Sản xuất ra của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội: Khi sản xuất xong của cải vật chất thì thúc đẩy các hoạt động xã hội khác có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần. . Qua quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người ngày càng phát triển sáng tạo để tăng năng suất lao động.

Vì vậy, sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Trên đây là những nghiên cứu của Thí điểm về câu hỏi Sản xuất của cải vật chất đóng vai trò là cơ sở nào? Vui lòng tham khảo phần Học tập liên quan để biết thêm thông tin hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button