Tài liệu

Sơ đồ tư duy về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế Để tuyên truyền cho bạn bè và người thân, hãy mang theo 2 mẫu sơ đồ tư duy.

Thông qua sơ đồ tư duy về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo và hiểu được nghĩa vụ và quyền của công dân trong lĩnh vực thuế. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 43 sách KTPL 10 Chân trời sáng tạo.

Sơ đồ tư duy về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế

  • Sơ đồ tư duy mẫu 1
  • Sơ đồ tư duy mẫu 2

Đề bài: Vẽ sơ đồ tư duy về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế để tuyên truyền cho bạn bè, người thân.

Sơ đồ tư duy mẫu 1

Sơ đồ tư duy mẫu 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button