Tài liệu

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập – Cánh Diều 6 Ngữ văn lớp 6 trang 90 sách Cánh Diều tập 1

Thoidaihaitac.vn xin giới thiệu bài viết Sáng tác 6: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập, của cuốn sách Con diều.

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Tài liệu dành cho học sinh lớp 6 trong quá trình học tập môn Văn. Xin vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Sáng tác 6: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

 • Kiến thức về ngôn ngữ học
  • 1. Thông tin văn bản
  • 2. Mở rộng vị từ
 • Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập – Văn mẫu 1
  • 1. Chuẩn bị
  • 2. Đọc hiểu
  • 3. Trả lời câu hỏi
 • Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập – Văn mẫu 2
  • 1. Tác phẩm
  • 2. Đọc – hiểu văn bản

Kiến thức về ngôn ngữ học

1. Thông tin văn bản

– Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, tường thuật sự kiện, giới thiệu danh lam thắng cảnh, hướng dẫn quy trình thực hiện một công việc nào đó… Văn bản thông tin thường được trình bày bằng văn bản kết hợp với các phương thức khác như hình ảnh, âm thanh, vân vân.

– Văn bản tường thuật sự kiện là văn bản thông tin, trong đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hóa, khoa học…). Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật có trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, thông tin thường được trình bày theo trình tự thời gian hoặc theo quan hệ nhân quả. Trong văn bản tường thuật một sự việc theo trình tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự việc đó xảy ra theo trình tự từ đầu đến cuối, từ đầu đến diễn biến và kết thúc…

2. Mở rộng vị từ

– Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, biểu thị hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng được nêu ở chủ ngữ. Vị ngữ thường được thể hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho câu hỏi Làm gì? Làm sao? Làm sao? hay cái gì? Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

– Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và bộc lộ tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ. Động từ và tính từ khi làm vị ngữ có thể mở rộng thành cụm động từ hoặc cụm tính từ, trong đó động từ và tính từ là thành tố chính (trung tâm) và một hoặc nhiều thành tố phụ đứng trước hoặc sau. trung tâm.

– Ví dụ: Bác tự mình đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập tại bàn tròn.

Vị ngữ in đậm là cụm động từ, chính giữa là từ loại, các thành tố phụ là bản thân, Tuyên ngôn độc lập và bàn tròn.

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập – Văn mẫu 1

1. Chuẩn bị

– Thời gian là Thứ Bảy, ngày 01 tháng 09 năm 2018, nơi xuất hiện văn bản là trên báo. Thời điểm đó có ý nghĩa: Trước ngày kỷ niệm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc: Sự ra đời của Tuyên ngôn độc lập. Thông tin đó được đưa ra trong phần 2 của văn bản.

– Ngày được đề cập trong văn bản:

 • 4/5/1945: Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.
 • 22/8: Bác rời Tân Trào về Hà Nội.
 • Sáng 26-8, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
 • Ngày 27-8, ông tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ.
 • Buổi sáng ngày 28 và 29, Bác làm việc ở 12 Ngô Quyền, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập; Buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, Bác Hồ đích thân đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 30-8, Bác mời một số đồng chí đến trao đổi ý kiến.
 • 14h ngày 2/9, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

– Các yếu tố nhan đề, phụ đề, đề mục, chữ in đậm, số thứ tự, gạch đầu dòng, hình ảnh, âm thanh… trong văn bản có tác dụng giúp người đọc hình dung và nắm được các thông tin chính.

Các sự kiện được thuật lại giải thích cho người đọc về sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập.

– Tác giả Bùi Đình Phong: sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh. Ông là nhà nghiên cứu có nhiều công trình giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập. dựng và khai sinh ra nước Việt Nam mới.

2. Đọc hiểu

– Phần in đậm (đầu đề bài viết) có tác dụng:

 • Tóm tắt nội dung bài viết
 • Thu hút người đọc, xác định chủ đề văn bản.

– Phần (1) cung cấp thông tin: Bác yêu cầu có bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được viết vào năm 1776.

– Các thông tin cụ thể cần chú ý tại phần (2):

 • Sáng 26-8, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 27 tháng 8, ông tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ, đề nghị xem lại Tuyên ngôn Độc lập.
 • Buổi sáng ngày 28 và 29, Bác làm việc ở 12 Ngô Quyền, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập; Buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, Bác Hồ đích thân đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 30-8, Bác mời một số đồng chí đến trao đổi ý kiến.

– Thông tin nào được đề cập ở phần (3): 14 giờ ngày 2-9, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

3. Trả lời câu hỏi

Câu hỏi 1. Văn kiện Hồ Chí Minh và bản “Tuyên ngôn độc lập” tường thuật những sự kiện nào, trình tự như thế nào?

– Đoạn văn kể lại sự ra đời của Tuyên ngôn độc lập.

– Theo trình tự thời gian.

Câu 2. Nêu nội dung chính của từng phần của văn bản.

 • Phần 1: Bác hỏi Cục tình báo chiến lược Mỹ về bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.
 • Phần 2: Quá trình chuẩn bị và hoàn thiện Tuyên ngôn độc lập.
 • Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập.

Câu 3. Kẻ bảng sau vào vở và ghi lại từng thông tin cụ thể trong phần 2 của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

Ngày 22 tháng 8 năm 1945

Bác rời Tân Trào về Hà Nội

Ngày 26 tháng 8 năm 1945

Bác Hồ triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng và chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày 27 tháng 8 năm 1945

Bác Hồ tiếp các bộ trưởng mới, yêu cầu Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc kỹ bản Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày 28 và 29 tháng 8 năm 1945

Bác tự tay đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày 30 tháng 8 năm 1945

Bác mời một số đồng chí thảo luận Tuyên ngôn độc lập.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945

Đọc Tuyên ngôn độc lập

Câu 4. Mục đích của những hình ảnh bao gồm trong văn bản là gì?

Mục đích: Minh họa cho bài viết sinh động, hấp dẫn hơn.

Câu 5. Bạn thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Tại sao?

 • Thời gian và thông tin sự kiện là quan trọng nhất.
 • Bởi những thông tin này giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 6. Sự kiện lịch sử nào được nhắc đến trong tờ lịch sau và nó cho bạn biết thông tin gì về sự kiện đó? Cách trình bày thông tin về các sự kiện lịch sử trong bộ lịch này khác với tư liệu Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”

– Sự kiện: Ngày 2/9/1945, Bác thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 • Cách trình bày thông tin trong lịch: Chỉ tóm tắt sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, cũng như lời phát biểu của bản Tuyên ngôn. Không ghi rõ quá trình ra đời của Tuyên ngôn như trong tài liệu “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập”.

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập – Văn mẫu 2

1. Tác phẩm

– Văn bản đăng trên báo danang.vn

– Bản tóm tắt:

Văn bản thuật lại sự ra đời của Tuyên ngôn độc lập. Ngày 4-5-1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào. Ngày 22/8/1945, Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội. Ngày 25-8-1945, Người vào nội thị, ở tầng hai nhà 48 Hàng Ngang. Sáng 26-8-1945, Bác Hồ triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn độc lập. Ngày 27-8-2945, Người tiếp các Bộ trưởng mới tham gia Chính phủ, đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc bản Tuyên ngôn độc lập do Người soạn thảo. Ngày 28 và 29-8-1945, Bác làm việc ở 12 Ngô Quyền, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 30-8-1945, Bác Hồ mời mọi người trao đổi ý kiến ​​để ra Tuyên ngôn Độc lập. Đúng 14 giờ ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem thêm: Tóm tắt văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập

2. Đọc – hiểu văn bản

một. Phần mở đầu

– Thời gian là Thứ Bảy, ngày 01 tháng 09 năm 2018, nơi xuất hiện văn bản là trên báo. Thời điểm đó có ý nghĩa: Trước ngày kỷ niệm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Khái quát giá trị của Tuyên ngôn độc lập: “Bằng chính … quyền độc lập”.

b. Nội dung chính

– Phần (1): Bác yêu cầu phải có bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được viết vào năm 1776.

– Phần (2): Quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập:

 • Sáng 26-8, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 27 tháng 8, ông tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ, đề nghị xem lại Tuyên ngôn Độc lập.
 • Buổi sáng ngày 28 và 29, Bác làm việc ở 12 Ngô Quyền, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập; Buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, Bác Hồ đích thân đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 30-8, Bác mời một số đồng chí đến trao đổi ý kiến.

– Phần (3): 2h chiều ngày 2-9, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button