Tài liệu

Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Theo em, sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực, phẩm chất chung của học sinh không? Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và rèn luyện Mô đun 3: “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực”. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để trả lời câu hỏi trong bài luyện tập module 3 này nhé.

Phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực và phẩm chất chung của học sinh không?

Trả lời:

Vâng, bởi vì:

– Đây là phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh khi kết quả đó được thể hiện bằng các sản phẩm như hình vẽ, bản đồ, đồ thị, đồ vật, sáng tác, chế tạo, lắp ráp … Như vậy, sản phẩm là bài tập đã hoàn thành, được học sinh thể hiện thông qua hoạt động xây dựng, sáng tạo và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm dựa trên bối cảnh cụ thể của thực tế.

– Công cụ thường được sử dụng trong phương pháp đánh giá sản phẩm học tập là bảng kiểm và thang đánh giá.

– Trong dạy học môn Âm nhạc, sản phẩm là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực của cá nhân hoặc của nhóm, vì vậy cần đánh giá năng lực dựa trên sản phẩm do học sinh tạo ra. Sản phẩm đặt làm riêng chứa các yếu tố về năng lực được đánh giá. Tuy nhiên, người đánh giá cần đánh giá toàn bộ quá trình đi đến sản phẩm.

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button