Văn bản Pháp Luật

Thông tư 03/2022/TT-BTNMT Định mức KTKT về công tác thu nhận lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu TNMT Thông tư số 03 2022 BTNMT

Thuộc tính nội dung Tải xuống Mục lục của văn bản

Thông tư số 03/2022 / TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 03/2022 / TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về thu thập, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Theo đó, hình thức lấy thông tin, dữ liệu lưu trữ tài nguyên và môi trường bao gồm: Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên và môi trường và nộp trực tiếp cho đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận và lưu trữ. thông qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử …

Chi tiết nội dung Thông tư số 03/2022 / TT-BTNMT, vui lòng xem tại file tải về. Thoidaihaitac sẽ sớm cập nhật file doc Thông tư số 03/2022 / TT-BTNMT.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường này đã được Thoidaihaitac.vn cập nhật và đăng tải. Vui lòng sử dụng tệp đã tải xuống để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button