Văn bản Pháp Luật

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

Thuộc tính nội dung Tải xuống Mục lục của văn bản

Thông tư số 04 năm 2022 BGDĐT

Ngày 04/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2022 / TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và sửa đổi Thông tư 40/2020 / TT-BGDĐT.

Theo đó, kể từ ngày 19/4/2022, mỗi giảng viên chỉ cần có 1 chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm, xếp ngạch.

Đây là nội dung của Thông tư 04/2022 / TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức ngành sư phạm. trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Cụ thể, không còn yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện hành đối với mỗi ngạch.

(1) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trường cao đẳng sư phạm các hạng (I, II, III):

Không còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên cao đẳng sư phạm riêng cho từng hạng mà quy định chung cho mỗi hạng là phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. . Cao đẳng sư phạm.

(2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập các hạng (I, II, III):

Thay vì yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên theo từng hạng, Thông tư 04/2022 / TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chung là phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên. Trường đại học.

Thông tư cũng bổ sung các điều khoản chuyển tiếp như sau:

– Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

Được xác định đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Thông tư này tương ứng với chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

– Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật. luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, sau đó:

Được xác định đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, được sử dụng khi dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trường cao đẳng sư phạm. hoặc giảng viên tại một trường đại học được quy định tại Thông tư này.

Nội dung chi tiết của Thông tư số 04 2022 BGDĐT mời các bạn xem trong file tải về. Thoidaihaitac sẽ sớm cập nhật file doc Thông tư số 04/2022 / TT-BGDĐT.

Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo này đã được Thoidaihaitac.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button