Tài liệu

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT Thêm yêu cầu với viên chức dự thi thăng hạng lên âm thanh viên hạng I

Ngày 30/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2022 / TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2017 / TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh, phát thanh viên, biên tập phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, bỏ yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ đối với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với thính giả hạng I, hạng II và hạng III, đồng thời bỏ yêu cầu về ngoại ngữ đối với thính giả hạng nhất. IV. Thay vào đó, thính giả hạng I, II, III phải có trình độ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button