Văn bản Pháp Luật

Thông tư 09/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ

Thuộc tính nội dung Tải xuống Mục lục của văn bản

Thông tư số 09 2022 BCT

Ngày 01 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2022 / TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2015 / TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thương mại quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

Theo đó, thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C / O) mẫu VK của Việt Nam thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV (Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ) ban hành kèm theo Thông tư này, Nghị định số 31/2018 / NĐ- CP và Thông tư 05/2018 / TT-BCT.

Nội dung chi tiết của Thông tư số 09 2022 file doc BCT sẽ được Thoidaihaitac cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Đầu tư này được Thoidaihaitac.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button