Văn bản Pháp Luật

Thông tư 12/2022/TT-BTC Hướng dẫn nội dung, mức chi từ NSNN để quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch Thông tư số 12 BTC 2022 file doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button