Tài liệu

Thủ tục đăng ký kết hôn mới nhất Đăng ký kết hôn cần giấy tờ gì

Câu hỏi của tôi là tôi phải đăng ký kết hôn như thế nào?

Đáp lại:

Theo quy định tại Nghị định 158/2005 ngày 27/10/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định về thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này nhưng đăng ký kết hôn ở xã, phường, thị trấn khác thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân. người của người đó.

Đối với những người đang công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại về tình trạng hôn nhân. người đó.

– Đối với người đang công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại về tình trạng hôn nhân. người đó.

– Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang thì thủ trưởng đơn vị xác nhận tình trạng hôn nhân.

3.2. Các tài liệu cần xuất trình:

– Bản chính chứng minh nhân dân của cả nam và nữ.

– Bản chính giấy tờ về hộ khẩu.

4. Thời hạn giải quyết

– 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc.

5. Phí:

– Phí làm thủ tục là 20.000đ.

6. Thông tin Ghi chú

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân trong hồ sơ đăng ký kết hôn của hai bên phải là bản chính. Không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi vào mục đích khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn. cho một mục đích khác.

– Trường hợp một bên là vợ, chồng đã ly hôn hoặc người còn lại đã chết thì phải xuất trình bản chính bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. luật ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử của vợ (hoặc chồng) đã chết khi có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân.

7. Cơ sở pháp lý

– Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

– Nghị định số 158/2005 / NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

– Thông tư số 01/2008 / TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005 / NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. chính quyền về đăng ký và quản lý hộ tịch;

– Quyết định số 01/2006 / QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

Để biết thêm về các Nghị định này, bạn có thể nhấp vào nút Tải xuống tải xuống tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button