Biểu mẫu

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm

Tải xuống

Thời gian làm việc của người lao động được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản pháp luật. Tuy nhiên, vì lý do gì mà được phép làm thêm giờ? Làm thế nào để đăng ký làm thêm? Bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký làm thêm ngoài giờ. Mời các bạn tham khảo.

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cách đăng ký làm thêm

  • 1. Thông tư hướng dẫn làm thêm giờ mới nhất
  • 2. Thủ tục đăng ký làm thêm
  • 3. Làm thêm giờ có phải xin phép không?
Hướng dẫn đăng ký giờ làm thêm.
Hướng dẫn đăng ký giờ làm thêm.

1. Thông tư hướng dẫn làm thêm giờ mới nhất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc làm thêm giờ theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm công việc sản xuất, gia công theo mùa vụ.

Công văn số 2531 / LĐTBXH ngày 22/8/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

2. Thủ tục đăng ký làm thêm

Mẫu đăng ký làm thêm mới nhất.

Thư xin phép làm thêm giờ.

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm:

Cơ quan cấp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối tượng áp dụng: Người lao động, Người sử dụng lao động.

Tài liệu cần thiết: 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

– Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ theo Mẫu số 01 / PLIV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, Nghị định 145 ban hành kèm theo biểu mẫu kèm theo Nghị định 145 năm 2020 về điều kiện lao động và quan hệ lao động thay thế cho các biểu mẫu trước đây.

– Mẫu kế hoạch thời gian làm việc Mẫu số 02 / PLIV thông báo làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

– Công văn xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ).

– Kế hoạch làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (mẫu số 03) Ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. .

Thời gian: 15 ngày.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

– Công văn số 2531 / LĐTBXH ngày 22/8/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đăng ký xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

3. Làm thêm giờ có phải xin phép không?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể tăng số giờ làm việc nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Đảm bảo số giờ làm thêm không quá 200 giờ / năm, trừ trường hợp làm thêm không quá 300 giờ / năm nếu làm các công việc như sản xuất, gia công, xuất khẩu hàng dệt, may, điện, điện tử, gia công. nông lâm kết hợp,…

Khi số giờ làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm thì phải đăng ký và xin phép Bộ LĐTBXH. Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm đã được Thoidaihaitac.vn giới thiệu đến bạn đọc chi tiết trong phần 2.

Bài viết đã hướng dẫn thủ tục đăng ký làm thêm cho Nhà tuyển dụng. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Nhân sự trong lĩnh vực Hỏi đáp Pháp luật và Biểu mẫu của Thoidaihaitac.vn.

  • Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 về thời giờ làm thêm trong 01 năm 01 tháng của người lao động trong phòng, chống COVID-19
  • Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm công việc sản xuất theo mùa vụ, gia công theo đơn đặt hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button