Tài liệu

Tiếng Anh lớp 3 Starter: The Alphabet Starter trang 8 Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tập 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảotrả lời nhanh các câu hỏi Starter: The Alphabet trang 8 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Người soạn nhạc Starter – B: Bảng chữ cái lớp 3 bám sát chương trình Thành công toàn cầu 3 – Tập 1 SGK. Qua đó, giúp các em học sinh nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức để học tốt Tiếng Anh lớp 3. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án môn Tiếng Anh lớp 3. theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn:

Soạn tiếng Anh 3 Starter: The Alphabet

  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3

Bài 1

Nghe, chỉ và hát. (Cùng nghe, chỉ và hát)

Câu trả lời gợi ý:

Bài hát bảng chữ cái

(Bài hát chữ cái)

ABCDEFG

HJKLMNOP

QRSTUV

WXY và Z

(WXY và Z)

Bây giờ tôi biết ABC của mình.

(Bây giờ tôi biết tất cả các ABC.)

Lần sau bạn sẽ hát với tôi chứ?

(Lần sau bạn sẽ hát với tôi chứ?)

Bài 2

Đọc và hoàn thành. (Đọc và hoàn thành.)

Bài 2

Câu trả lời gợi ý:

1. F

2. J

3. Z

bài 3

Đếm các chữ cái. (Đếm số chữ cái.)

bài 3

Câu trả lời gợi ý:

1. BEN = 1 2 3 = 3

2. MARY = 1 2 3 4 = 4

3. LINDA = 1 2 3 4 5 = 5

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button