Hướng Dẫn

Tiêu chí đánh giá công tác học sinh, sinh viên Thang điểm đánh giá xếp loại rèn luyện học sinh, sinh viên

Tiêu chuẩn đánh giá công tác sinh viên mới nhất được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư 17/2017 / TT-BLĐTBXH. do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Việc đánh giá công tác của học sinh, sinh viên của Trường được thực hiện theo 09 nhóm tiêu chí và tính theo thang điểm 100. Khung điểm cụ thể như sau:

  • Nhóm tiêu chí 1: Hệ thống tổ chức, quản lý và công tác hành chính: 15 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 2: Quản lý học sinh, sinh viên: 15 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 3: Hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ, dịch vụ cho học sinh, sinh viên: 10 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 4: Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh: 10 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ngoại khóa và các hoạt động phong trào trong học sinh: 15 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 6: Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh: 10 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 7: Công tác y tế học đường: 10 điểm;
  • Tiêu chí 8: Đảm bảo an ninh trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội: 10 điểm;
  • Nhóm tiêu chí 9: Nội dung khuyến nghị đạt: 05 điểm.

Sự kết luận:

– Tổghi bànt nhận được:……………………..

– Phân loại:…………………………


Đánh dấu

(Số liên lạc đính kèm)

…. Ngày tháng năm …
HIỆU TRƯỞNG
(Đã được ký và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button