Tài liệu

Toán 3: Ôn tập các số đến 1000 Giải Toán lớp 3 trang 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 1

Giải toán lớp 3 trang 6, 7, 8 sách Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảoxem gợi ý giải bài tập Ôn tập các số đến 1000 của chuyên đề Ôn tập, bổ sung.

Giải SGK Toán 3 trang 6, 7, 8 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống tập 1 Được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Từng bài toán được giải chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến ​​thức thật tốt. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn:

Giải Toán 3 Ôn tập các số đến 1000 cuốn Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải vở bài tập Toán 3 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 6, 7 – Tập 1
  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
 • Giải vở bài tập Toán 3 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 8 – Tập 1
  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
  • Bài 4

Giải vở bài tập Toán 3 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 6, 7 – Tập 1

Bài 1

Nêu số và cách đọc số.

Câu trả lời gợi ý:

trăm Đơn vị Viết số Đọc số
Đầu tiên 3 4 134 Một trăm ba mươi tư
2 4 5 245 Hai trăm bốn mươi lăm
3 0 7 307 Ba trăm bảy
2 7 Đầu tiên 271 Hai trăm bảy mươi mốt

Bài 2

Con số?

Bài 2

Câu trả lời gợi ý:

Các số gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị là số 326.

Các số gồm 5 trăm, 0 chục và 4 đơn vị là số 504.

Các số gồm 7 trăm, 5 chục và 0 đơn vị là số 750.

Các số gồm 9 trăm, 9 chục và 9 đơn vị là số 999

Bài 2

bài 3

một số?

Con số Số lượng hàng trăm Hàng chục Số đơn vị
437 4 3 7
222 ? ? ?
305 ? ? ?
Con số Số lượng hàng trăm Hàng chục Số đơn vị
598 ? ? ?
620 ? ? ?
700 ? ? ?

b) Viết các số 385, 538, 444, 307, 640 dưới dạng tổng của hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Mô hình: 385 = 300 + 80 + 5

Câu trả lời gợi ý:

một)

Con số Số lượng hàng trăm Hàng chục Số đơn vị
437 4 3 7
222 2 2 2
305 3 0 5
Con số Số lượng hàng trăm Hàng chục Số đơn vị
598 5 9 số 8
620 6 2 0
700 7 0 0

b) 385 = 300 + 80 + 5

538 = 500 + 30 + 8

444 = 400 + 40 + 4

307 = 300 + 7

640 = 600 + 40

Bài 4

Con số?

Số trước Số đã cho Số tiếp theo
41 42 43
? 426 ?
? 880 ?
? 999 ?
35 ? ?
? ? 326

Câu trả lời gợi ý:

Số trước Số đã cho Số tiếp theo
41 42 43
425 426 427
879 880 881
998 999 1 000 won
35 36 37
324 325 326

Bài 5

một số?

Bài 5

Mẫu: Số liền trước của 15 là 14, số sau của 15 là 16. Ta có: 14, 15, 16 là ba số liền nhau; 16, 15, 14 là ba số liên tiếp.

 • Số trước của 19 là…., Số tiếp theo của 19 là…
 • Ta có: 18, 19, …. là ba số liền nhau; 20, 19,… là ba số liên tiếp.

b) Tìm số trong ô được đánh dấu? để có được ba số liên tiếp.

Bài 5

Câu trả lời gợi ý:

a) Số liền trước của 19 là 18số tiếp theo của 19 là 20.

Chúng tôi có: 18, 19, 20 là ba số liên tiếp; 20, 19, 18 là ba số liên tiếp.

b)

• 210, 211, 212.

• 210, 209208.

Giải vở bài tập Toán 3 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 8 – Tập 1

Bài 1

>, <, =?

a) 505 550

399 401

100 90 + 9

b) 400 + 70 + 5 475

738 700 + 30 + 7

50 + 1 50 – 1

Câu trả lời gợi ý:

a) 505 < 550

399 < 401

100 > 90 + 9

(vì 90 + 9 = 99)

b) 400 + 70 + 5 = 475

738 > 700 + 30 + 7

(vì 700 + 30 + 7 = 737)

50 + 1 > 50 – 1

(vì 50 + 1 = 51 và 50 – 1 = 49)

Bài 2

Con số?

Bài 2

Câu trả lời gợi ý:

a) 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319

b) 1000; 999; 998; 997; 996; 995; 994; 993; 992; 991

bài 3

Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự:

a) Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.

b) Từ lớn đến nhỏ.

Câu trả lời gợi ý:

a) Theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất: 315, 351, 513, 531

b) Theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất: 531, 513, 351, 315

Bài 4

Con số?

Ba con lợn có trọng lượng lần lượt là 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết rằng lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn đực.

 • Trọng lượng lợn trắng? Kilôgam.
 • Trọng lượng lợn đen? Kilôgam.
 • Ngăn cân lợn? Kilôgam.

Bài 4

Câu trả lời gợi ý:

Tôi 99 kg <101 kg <110 kg

Biết con lợn trắng nặng nhất, vậy: Con lợn trắng nặng 110 kg.

Lợn đen nhẹ hơn lợn đực nên lợn đen nặng hơn, do đó:

 • Con lợn đen nặng 99 kg.
 • Con lợn đực nặng 101 kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button