Tài liệu

Toán lớp 4: Tính chất giao hoán của phép cộng trang 42 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 42, 43

Lời giải Toán lớp 4: Tính chất giao hoán của phép cộng Cứu giúp Học sinh lớp 4 Xem đáp án kèm theo hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập SGK Toán 4 trang 42, 43. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức, rèn luyện thành thạo các kỹ năng giải Toán 4.

Đồng thời, cũng giúp quý thầy cô tham khảo soạn giáo án Tính chất giao hoán của phép cộng chương 2: Bốn phép toán với số tự nhiên, hình học. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn:

Giải bài tập Toán 4 Tính chất giao hoán của phép cộng

  • Đáp án Toán 4 trang 43
  • Hướng dẫn Giải bài tập Toán 4 trang 43
    • Bài 1
    • Bài 2
    • bài 3

Đáp án Toán 4 trang 43

Bài 1: a) 847; b) 9385; c) 4344

Bài 2:

a) 48; 297; 177

b) m; 0; 0; một

Bài 3:

a) =; <; >

b) <; >; =

Hướng dẫn Giải bài tập Toán 4 trang 43

Bài 1

Nêu kết quả:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = …..

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = …..

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = …..

Câu trả lời được đề xuất:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

Bài 2

Viết số hoặc chữ cái thích hợp vào dấu chấm:

a) 48 + 12 = 12 + …..

65 + 297 = ….. + 65

…. +89 = 89 + 177

b) m + n = n +….

84 + 0 = …. + 84

a + 0 = …. + a = …..

Câu trả lời được đề xuất:

Viết các số hoặc chữ cái như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

bài 3

So sánh các biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 …. 4017 + 2975

2975 + 4017 …. 4017 + 3000

2975 + 4017 …. 4017 + 2900

b) 8264 + 927 …. 927 + 8300

8264 + 927 …. 900 + 8264

927 + 8264 ….. 8264 + 927

Câu trả lời được đề xuất:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 <4017 + 3000

2975 + 4017> 4017 + 2900

b) 8264 + 927 <927 + 8300

8264 + 927> 900 + 8264

927 + 8264 = 8264 + 927

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button