Tài liệu

Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … trang 65 Giải Toán lớp 5 trang 65, 66

Giải toán lớp 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… có đáp án là hướng dẫn chi tiết Giải 3 bài tập SGK Toán lớp 5 trang 65, 66. Đồng thời tài liệu tổng hợp đầy đủ các lý thuyết quan trọng, giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức.

Với lời giải chi tiết, cách trình bày khoa học còn giúp các em học sinh lớp 5 Rèn luyện kỹ năng giải tốt. Đồng thời, tài liệu cũng giúp quý thầy cô tham khảo Giáo án Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… của chương 2. Mời quý thầy cô và các em tham khảo bài viết:

Giải bài tập Toán 5 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

  • Đáp án Toán 5 trang 66
  • Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 66
    • Bài 1
    • Bài 2
    • bài 3
  • Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Đáp án Toán 5 trang 66

Bài 1:

a) 4,32; 0,065; 4,329; 0,01396

b) 2,37; 0,207; 0,0223; 0,9998

Bài 2: a) 1,29; b) 1,234; c) 0,57; đ) 0,876

bài 3: 483.525 tấn

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 66

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10; 0,65 : 10; 432,9 : 100; 13,96 : 1000

b) 23,7 : 10; 2,07 : 10; 2,33 : 100; 999,8 : 1000

Câu trả lời gợi ý:

a) 43,2 : 10 = 4,32

432,9: 100 = 4,329

b) 23,7 :10 = 2,37

2,23 : 100 = 0,0223

0,65:10 = 0,065

13,96: 1000 = 0,01396

2,07 : 10 = 0,207

999,8 : 1000 = 0,9998

Bài 2

Tính toán và so sánh kết quả:

a) 12,9 : 10 và 12,9 × 0,1

c) 5,7 : 10 và 5,7 × 0,1

b) 123,4 : 100 và 123,4 × 0,01

d) 87,6 : 100 và 87,6 × 0,01

Câu trả lời gợi ý:

a) 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1= 1,29

b) 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1 = 0,57

d) 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01 = 0,876

bài 3

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Câu trả lời gợi ý:

Số gạo lấy ra là: 537,25\ \times\frac{1}{10} = 53,725 (tấn)

Số gạo tồn kho là: 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483.525 tấn

Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Ví dụ 1: 213,8:10 = ?

Chúng tôi làm như sau:

ví dụ 1

* Nhận xét: Nếu dời dấu phẩy của số 213,8 ​​sang bên trái một chữ số thì ta cũng được 21,38

Ví dụ 2: 56,78 : 100 = ?

Chúng tôi làm như sau:

ví dụ 2

* Nhận xét: Nếu dời dấu phẩy của số 56,78 sang trái hai chữ số thì ta cũng được 0,5678

Qui định: Để chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ cần dời dấu phẩy của các chữ số một, hai, ba,… của số đó lần lượt sang trái.

Bình luận: Khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ta được kết quả như nhân số thập phân đó với 0,1; 0,01; 0,001

a : 10 = rìu 0,1

a : 100 = ax 0,01

a : 1000 = rìu 0,001

Vấn đề: Tính nhẩm:

a) 17,45 : 10

b) 24,9 : 10

c) 423,8 : 100

d) 7663.14 : 1000

Dung dịch:

a) 17,45 : 10 = 1,745

b) 24,9 : 10 = 2,49

c) 423,8 : 100 = 4,238

đ) 7663,14 : 1000 = 7,66314

Chú ý: Khi ta dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số thì ta xem thiếu bao nhiêu chữ số thì ta thêm bấy nhiêu chữ số 0 vào.

0,15 : 10 = 0,015

2,78 : 100 = 0,0278

45,3 : 10000 = 0,00453

89,13 : 100= 0,8913

Sự kết luận:

Để chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ cần dời dấu phẩy của chữ số đó lần lượt một, hai, ba,… sang trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button