Tài liệu

Tổng hợp các bài Toán hình học lớp 4 (Có đáp án) Một số bài toán hình học lớp 4

Tổng hợp các bài giải toán hình học lớp 4 có đáp án chi tiết là tài liệu giúp quý thầy cô giáo và các bậc phụ huynh hướng dẫn các em học sinh cách giải bài tập hình học trong chương trình học lớp 4.

Thông qua bộ tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến ​​thức hình học lớp 4 một cách bài bản và chi tiết nhất nhằm chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 và các bài tập khác. kiểm tra trên lớp. Sau đây, mời các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Bài tập hình học lớp 4

Câu hỏi 1: Cho hình thoi ABCD. Giả sử AC = 24cm và độ dài đường chéo BD bằng 2/3 đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Câu trả lời: Diện tích hình thoi ABCD là… cm2.

A. 348

B. 192

C. 129

D. 384

Câu 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 100m, chiều rộng 2/3 chiều dài. Tính diện tích của khu vườn đó.

Câu trả lời: Diện tích khu vườn là …………. m2. (600)

Câu 3: Tính diện tích hình thoi có các đường chéo lần lượt là 5/9 cm và 3/5 cm.

Câu trả lời: Diện tích hình thoi là …… cm2. (1/6)

(Viết kết quả dưới dạng phân số ở dạng đơn giản nhất)

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 30m. Người ta trồng khoai lang trên thửa ruộng đó, trung bình là 100m2 Thu hoạch 200 kg khoai lang. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai lang?

Câu trả lời: Thu hoạch …… tạ khoai lang. (36)

Câu hỏi 5: Một hình vuông lớn được ghép bởi hai hình vuông và hai hình chữ nhật (như hình vẽ). Tính diện tích của hình vuông lớn nhất.

Tổng hợp Toán hình học lớp 4

Câu trả lời: Diện tích là …… cm2. (81)

Câu 6: Một hình bình hành có độ dài hai cạnh kề là 5/6 m và 2 m. Chu vi hình bình hành đó là ………… .m. (17 tháng 3)

(Viết kết quả dưới dạng phân số ở dạng đơn giản nhất)

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều dài 3m và chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Tổng hợp Toán hình học lớp 4

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16m và chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 24m. Chiều dài của hình chữ nhật đó là …………. m. (32)

Câu 9: Khu vườn nhà em hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1: 500, diện tích của khu vườn đó là bao nhiêu?

Câu trả lời: Diện tích khu vườn đó là …… cm2. (60)

Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1m. Chu vi hình chữ nhật đó là ………… .cm. (440)

Câu 11: Hình chữ nhật ABCD có chu vi 60cm và chiều dài hơn chiều rộng 18cm.

Hình vuông MNPQ có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD. Chu vi hình vuông MNPQ là:

A. 48cm2

B. 60cm2

C. 60cm

D. 48cm

Câu 12: Quan sát hình vẽ.

Tổng hợp Toán hình học lớp 4

Chu vi hình bình hành BECD lớn hơn chu vi hình chữ nhật ABCD là ….. cm. (số 8)

Câu 13: Một hình bình hành có chiều dài đáy là 32cm và chiều cao là 2dm. Tính diện tích hình bình hành.

Câu trả lời: Diện tích hình bình hành là… cm2.

A. 320

B. 64

C. 32

D. 640

Câu 14: Chu vi hình chữ nhật là 160cm. Tìm diện tích hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12cm.

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật là …………. cm2. (1564)

Câu 15: Một hình vuông có cạnh là 9cm, người ta chia hình vuông thành hai hình chữ nhật và thấy rằng hiệu số giữa chu vi của hai hình chữ nhật là 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn.

Câu trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ là …………. cm2. (27)

Câu 16: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng 93cm2. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là ………… .cm2. (867)

Câu 17: Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 1692cm.2, chiều rộng là 36cm. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Trả lời: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật đó là… cm2.

A. 83

B. 47

C. 322

D. 166

Câu 18: Một sân vuông. Người ta mở rộng sân bên phải 3m và lên 3m thì diện tích tăng thêm 99m2. Tính diện tích của cái sân ban đầu.

Trả lời: Diện tích sân ban đầu là ……. m2. (225)

Câu 19: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 468cm2. Nếu tăng chiều dài thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 126cm.2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là …… cm. (88)

Câu 20: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng 6km  frac {1} {3}lâu dài. Diện tích của thửa ruộng là bao nhiêu km vuông?

Trả lời: Diện tích thửa ruộng là …… km2. (thứ mười hai)

Câu 21: Một hình bình hành có chiều dài đáy là 8m và chiều cao là 7m 5dm. Tính diện tích hình bình hành theo đơn vị mét vuông.

Trả lời: Diện tích của hình bình hành đó là …………. m2. (60)

Câu 22: Có hai mảnh đất hình vuông. Mảnh thứ hai có số cạnh gấp đôi mảnh thứ nhất. Mảnh thứ nhất có diện tích 40m2. Mảnh thứ hai là bao nhiêu feet vuông?

A 120m2

B. 80m2

C. 160m2

D. 200m2

Câu 23: Diện tích hình bình hành ABCD lớn hơn diện tích hình bình hành CDEF là:

Bài tập hình học lớp 4

A. 638cm2

B. 406cm2

C. 232cm2

D. 174cm2

Câu 24: Một mảnh giấy hình bình hành có chiều dài đáy 8dm 7cm, chiều cao bằng chiều dài đáy. Tính diện tích của miếng bìa cứng đó.

Trả lời: Diện tích của hình bình hành là …………. cm2. (2523)

Câu 25: Một hình bình hành có diện tích 48dm2. Chiều dài cơ sở gấp 3 lần chiều cao tương ứng. Tính chiều cao của hình bình hành đó. Biết rằng các số đo chiều cao và chiều dài cơ sở là các số tự nhiên và có cùng đơn vị là decimet.

Trả lời: Chiều cao của hình bình hành đó là …… dm. (4)

Câu 26: Cho một hình vuông có chu vi 204dm. Diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu deci – mét vuông?

Trả lời: Diện tích của hình vuông đó là… dm2.

A. 41616

B. 2601

C. 816

D. 10044

Câu 27: Nếu giảm cạnh của một hình vuông đi 4 lần thì diện tích hình vuông đó sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

Trả lời: Diện tích hình vuông đó giảm đi… lần.

A. 2

B. 16

C. 4

D. 8

Câu 28: Một hình chữ nhật, nếu giảm chiều dài 7m và tăng chiều rộng 7m thì được một hình vuông có chu vi 180m. Tìm diện tích hình chữ nhật

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là ………… m2. (1976)

Câu 29: Người ta muốn lát nền một phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đó, số lượng gạch là… viên gạch.

A. 300

B. 600

C. 500

D. 60

Câu hỏi 30: Nếu tăng chiều dài lên 3 lần và tăng chiều rộng lên 2 lần thì diện tích hình chữ nhật đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó tăng ……. thời gian. (6)

Câu 31: Nếu tăng chiều dài lên 6 lần và giảm chiều rộng một nửa thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên bao nhiêu lần?

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó tăng ….. lần. (3)

Câu 32: Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 9m. Mỗi 3m2 Bạn có thể nhận được 5 kg gạo từ đất của bạn. Vậy số thóc bác Năm thu được trên thửa ruộng đó là ………… ..kg. (225)

Câu 33: Hình chữ nhật có độ dài là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, tính bằng xăng-ti-mét. Chiều rộng là số nhỏ nhất có hai chữ số mà chia hết cho 3 được tính bằng đơn vị xăng-ti-mét. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là ………… cm2. (1176)

Câu 34: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều dài hơn chiều rộng 50m. Người ta chia mảnh đất đó thành hai phần, một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật, phần còn lại là hình chữ nhật. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật còn lại.

Câu trả lời: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật còn lại là ………… ..m2. (2250)

Câu hỏi 35: Một miếng bìa cứng hình vuông có cạnh 90cm, người ta cắt 4 hình vuông nhỏ ở bốn góc, mỗi hình có cạnh 20cm. Diện tích của hình còn lại bằng bao nhiêu cm vuông?

Câu trả lời: Diện tích của hình còn lại là ………… dm2. (65)

Câu 36: Một hình chữ nhật có chu vi 162cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 7cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ………… cm2. (1628)

Câu 37: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 104m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ………… m2. (507)

Câu 38: Một hình chữ nhật có chu vi 204m. Nếu giảm chiều dài 6m và thêm chiều rộng 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ………… m2. (2552)

Câu 39: Tìm diện tích hình vuông, biết rằng nếu kéo dài hình vuông sang bên phải 4cm thì diện tích tăng thêm 36cm.2.

Câu trả lời: Diện tích hình vuông là …………. cm2. (81)

Câu 40: Một hình chữ nhật có chu vi 798m. Tính diện tích hình chữ nhật đó, biết chiều dài và chiều rộng là hai số tự nhiên liên tiếp bằng mét.

Tài liệu vẫn đang tiếp tục, vui lòng tải về để xem nội dung chi tiết.

Để tham khảo thêm nhiều giáo án điện tử các môn học lớp 4, quý thầy cô có thể truy cập Thoidaihaitac.vn để tham khảo. Bên cạnh bộ giáo án lớp 4 còn có các đề thi học kì 1, đề kiểm tra và các dạng bài tập môn Toán, Tiếng Việt lớp 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button