Phổ biến Pháp Luật

Tuyển sinh công an 2022

Phương án tuyển sinh vào các trường công an năm 2022

 • 1. Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2022
  • 1. Chỉ tiêu Học viện An ninh nhân dân 2022
  • 2. Chỉ tiêu Học viện CSND 2022
  • 3. Học viện Chính trị CAND
  • 4. Chỉ tiêu trường Đại học An ninh nhân dân
  • 5. Chỉ tiêu Đại học Cảnh sát nhân dân 2022
  • 6. Mục tiêu Đại học Phòng cháy chữa cháy 2022
  • 7. Chỉ tiêu Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND
  • 8. Các chỉ số của Học viện Quốc tế
 • 2. Phương thức tuyển dụng của cảnh sát 2022
 • 3. Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Công an nhân dân 2022

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh năm 2022, các trường Cao đẳng Công an nhân dân sẽ xét tuyển 2.050 chỉ tiêu xét tuyển vào các trường Công an nhân dân chính quy. trình độ đại học. quy định và năm nay các trường khối công an sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Sau đây là chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2022 cùng với phương án tuyển sinh công an năm 2022, mời các bạn tham khảo.

 • Độ tuổi thi vào các trường công an, quân đội năm 2022

1. Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1127 / QĐ-BCA ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển sinh mới) các học viện, trường CAND (gọi tắt là trường CAND) năm 2022; Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ và Công an TP. tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung ương (sau đây viết tắt là Công an các đơn vị, địa phương) và các trường Công an nhân dân thực hiện công tác tuyển sinh đối với chỉ tiêu được giao năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu Học viện An ninh nhân dân 2022

Tổng số 450 chỉ tiêu, trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ an ninh 350 chỉ tiêu, ngành an toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành y tế gửi 50 chỉ tiêu đi đào tạo tại Học viện Quân y.

2. Chỉ tiêu Học viện CSND 2022

Tổng 500 chỉ tiêu của nhóm nghiệp vụ Cảnh sát, phân bổ theo khu vực tuyển sinh. Trong đó, Khu vực 1 (170 chỉ tiêu), Khu vực 2 (160 chỉ tiêu), Khu vực 3 (140) chỉ tiêu và Khu vực 8 (30 chỉ tiêu).

3. Học viện Chính trị CAND

Tổng số 100 chỉ tiêu của ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, 50 chỉ tiêu phía Bắc, 50 chỉ tiêu phía Nam.

4. Chỉ tiêu trường Đại học An ninh nhân dân

Tổng 350 chỉ tiêu của nhóm Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, Khu vực 4 (90 chỉ tiêu), Khu vực 5 (50 chỉ tiêu), Khu vực 6 (110 chỉ tiêu), Khu vực 7 (80 chỉ tiêu) và Khu vực 8 (20 chỉ tiêu).

5. Chỉ tiêu Đại học Cảnh sát nhân dân 2022

Tổng số 450 chỉ tiêu của nhóm ngành Cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, khu vực 4 (120 chỉ tiêu), khu vực 5 (70 chỉ tiêu), khu vực 6 (130 chỉ tiêu), khu vực 7 (100 chỉ tiêu) và khu vực 8 (30 chỉ tiêu)

6. Mục tiêu Đại học Phòng cháy chữa cháy 2022

Tổng số 50 chỉ tiêu của ngành PCCC, trong đó phía Bắc 25 chỉ tiêu, phía Nam 25 chỉ tiêu.

7. Chỉ tiêu Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND

Tổng 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật-Hậu cần 50 chỉ tiêu phía Bắc, 50 chỉ tiêu phía Nam.

8. Các chỉ số của Học viện Quốc tế

Tổng số 50 chỉ tiêu về ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung

Lưu ý, đối với Học viện Chính trị Cảnh sát, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Quốc tế; Khoa An toàn thông tin Học viện ANND; cử đi đào tạo ngành Y tại Học viện Quân y trong cả nước tuyển sinh. Học viện Cảnh sát nhân dân, các ngành còn lại của Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh phía Bắc; Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh khu vực phía Nam.

2. Phương thức tuyển dụng của cảnh sát 2022

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Áp dụng cho tất cả các trường CAND.

– Phương thức 2: Thi lấy chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng cho Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh vệ.

– Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả kỳ thi tuyển sinh cao đẳng công an chính quy. tổ hợp mới (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi của Bộ Công an. Áp dụng cho tất cả các trường CAND, cụ thể:

+ Tuyển sinh đào tạo các ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và thi CA1, CA2.

+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồm tổ hợp A00, A01 và môn thi: CA1. + Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và các bài thi CA1, CA2.

+ Các ngành do Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và CA1 thi.

+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và thi CA1.

+ Khoa Tiếng Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và các bài thi CA1, CA2. + Khoa Tiếng Trung của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và các bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Gửi đào tạo đại học ngành Y đa khoa gồm tổ hợp B00 và thi CA1.

– Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi Bộ Công an xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01 , D04) kết hợp với kết quả học tập. Trung học phổ thông. Áp dụng cho tất cả các trường CAND theo cùng một tổ hợp như Phương thức 3.

Trường hợp Bộ GD & ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc dự thi của Bộ. của Bộ Công an, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an. của Bộ GD & ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu, đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia nhiều phương thức xét tuyển vào một trường CAND.

– Trường hợp phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 không xác nhận nhập học, không tốt nghiệp THPT thì chuyển sang phương thức xét tuyển theo chỉ tiêu. sang Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2) và ngược lại hoặc Phương thức 3 (nếu trường không nhận xét tuyển theo Phương thức 2).

– Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển không tốt nghiệp THPT còn chỉ tiêu chưa xét tuyển. sẽ thay đổi. kết thúc quá trình lựa chọn theo Phương thức 3.

3. Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Công an nhân dân 2022

Cụ thể, Bộ Công an dự kiến ​​sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT. Đề thi này sẽ có cấu trúc gồm 2 phần, bao gồm một phần trắc nghiệm và một phần tự luận.

Bài thi trắc nghiệm đánh giá năng lực vào các trường công an gồm: Kiến thức khoa học tự nhiên, kiến ​​thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường CAND; tập trung kiểm tra kiến ​​thức trong chương trình THPT hiện hành, độ khó cao hơn đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD & ĐT để tăng khả năng phân loại thí sinh; Phần tư duy logic tập trung kiểm tra kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác Công an.

Ở phần tự luận, thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Văn, nghị luận xã hội hoặc giải toán.

Tổng thời gian làm bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an là 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm thời gian 90 phút, phần tự luận thời gian 90 phút. Đề thi minh họa sẽ được Bộ Công an công bố rộng rãi đến thí sinh và xã hội trong thời gian tới.

Cách tính điểm xét tuyển vào các trường công an năm 2022: Với phương thức này, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; Kết quả bài thi đánh giá năng lực chiếm 60% tổng điểm xét tuyển. Mức điểm trên được phân theo thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD & ĐT, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD & ĐT và Bộ Công an.

Trường hợp do dịch bệnh không tổ chức được kỳ thi đánh giá năng lực thì thực hiện điểm xét tuyển như năm 2021, trong đó điểm học bạ THPT chiếm 25% tổng điểm xét tuyển; Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 75% tổng điểm xét tuyển.

Trường hợp do dịch, các trường không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD & ĐT, không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an thì các trường sử dụng kết quả học bạ THPT làm điểm xét tuyển tương tự. chẳng hạn như xét tuyển thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch năm 2021.

Thí sinh phải kiểm tra thể lực

Liên quan đến công tác sơ tuyển vào các trường công an năm 2022, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, thí sinh sẽ được kiểm tra điểm chuẩn theo quy chế tuyển sinh vào lực lượng công an nhân dân. Đơn vị sơ tuyển sẽ kiểm tra thông tin cá nhân, học lực, hạnh kiểm trong học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác, khám sức khỏe, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Ngoài ra, các thí sinh phải được kiểm tra khả năng vận động bằng cách lựa chọn 2 trong các nội dung rèn luyện thể lực gồm: chạy 100m, chạy 1500m (nam), chạy 800m (nữ), chạy xa tại chỗ, tay uốn cong. Bài kiểm tra này chỉ tính đạt hoặc không đạt.

Tại thời điểm kiểm tra, thí sinh không thể dự thi do ốm đau, điều trị bệnh thì công an nơi sơ tuyển thí sinh được khám vào buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ về các học viện. Trường Đại học Công an Nhân dân.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button