Tài liệu

Văn mẫu lớp 7: Dàn ý viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử Những bài văn mẫu lớp 7 hay nhất

Hôm nay, Thoidaihaitac.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Lập dàn ý cho bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật, sự kiện lịch sử.

Nói về một sự việc có thật

Nội dung tài liệu gồm 3 dàn ý chi tiết mẫu, mời các em học sinh lớp 7 cùng tham khảo nội dung chi tiết ngay dưới đây.

Lập dàn ý cho bài văn viết về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

 • Lập dàn ý về một sự kiện có thật – Mẫu 1
 • Lập dàn ý về một sự kiện có thật – Mẫu 2
 • Lập dàn ý về một sự kiện có thật – Mô hình 3

Lập dàn ý về một sự kiện có thật – Mẫu 1

1. Mở bài

 • Nêu một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ tường thuật.
 • Nêu lý do hoặc hoàn cảnh mà người viết thu thập tài liệu liên quan.

2. Cơ thể

một. Nhớ lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật / sự kiện.

 • Những câu chuyện và truyền thuyết liên quan
 • Dấu vết liên quan

b. Tường thuật lại nội dung và diễn biến của các sự kiện có thật liên quan đến nhân vật / sự kiện lịch sử.

 • Bắt đầu – tiến trình – kết thúc.
 • Sử dụng một số dẫn chứng (tài liệu, trích dẫn, v.v.), kết hợp kể chuyện và miêu tả.

c. Ý nghĩa và tác động của sự kiện đối với cuộc sống hoặc đến nhận thức của nhân vật / sự kiện.

3. Kết luận

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện hoặc nêu cảm nghĩ của người viết về sự kiện đó.

Lập dàn ý về một sự kiện có thật – Mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu các nhân vật, sự kiện liên quan đến nhân vật / sự kiện lịch sử.

2. Cơ thể

Tường thuật diễn biến sự việc, chỉ ra mối quan hệ giữa sự việc và nhân vật / sự kiện lịch sử, kết hợp kể chuyện với miêu tả.

3. Kết luận

Khẳng định ý nghĩa của sự việc, nêu cảm nghĩ của người viết.

Lập dàn ý về một sự kiện có thật – Mô hình 3

1. Mở bài

 • Nêu một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà bạn sẽ thuật lại trong bài viết.
 • Nêu lý do hoặc hoàn cảnh mà người viết thu thập tư liệu liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử đó.

2. Cơ thể

một. Nhớ lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật / sự kiện được đề cập:

 • Không gian và thời gian câu chuyện xảy ra.
 • Dấu vết liên quan đến người hoặc sự kiện lịch sử được đề cập.

b. Tường thuật nội dung và diễn biến của các sự kiện có thật liên quan đến các nhân vật / sự kiện lịch sử:

 • Bắt đầu – tiến trình – kết thúc.
 • Sử dụng một số dẫn chứng (tài liệu, trích dẫn, v.v.), kết hợp kể chuyện và miêu tả.

c. Vai trò, ý nghĩa hoặc ảnh hưởng của sự kiện đối với đời sống hoặc nhận thức về nhân vật, sự kiện lịch sử.

3. Kết luận

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện hoặc nêu cảm nghĩ của người viết về sự kiện, nhân vật lịch sử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button