Tài liệu

Vật lí 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Soạn Lý 9 trang 19, 20, 21

Giải bài tập Vật Lí 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 19, 20, 21 chương I Điện trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Giải bài tập Vật lý 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải bài tập Vật Lí 9 trang 19, 20, 21, mời các em cùng theo dõi và tải về tại đây.

Giải bài tập Vật Lí 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn

 • Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
 • Giải bài tập Vật Lí 9 trang 19, 20, 21
  • Bài C1
  • Bài C2
  • Bài C3
  • Bài C4
 • Thử nghiệm Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài ruột dẫn

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

1. Xác định sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một trong các yếu tố

Sự khác biệt giữa các cuộn dây:

+ Vật liệu

+ Chiều dài

+ Phần

⇒ Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến điện trở của dây: Vật liệu, chiều dài và tiết diện.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn, thay đổi độ dài của dây dẫn, tiết diện dây dẫn và vật liệu làm dây dẫn phải giống nhau (giữ nguyên).

⇒ Kết quả: Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và làm bằng vật liệu giống nhau tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

 frac { mathrm {R} _ {1}} { mathrm {R} _ {2}} = frac { ell_ {1}} { ell_ {2}}

3. Liên hệ thực tế

– Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng một dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nếu thay một dây dẫn khá dài có tiết diện như nhau và làm từ cùng một vật liệu thì đèn sáng yếu hơn.

⇒ Vì điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài nên khi chiều dài càng tăng thì điện trở của dây cũng tăng. Do đó, điện trở của đoạn mạch cũng tăng lên. Như vậy, khi hiệu điện thế không thay đổi mà điện trở tăng thì cường độ dòng điện qua bóng đèn giảm ⇒ đèn sáng yếu hơn.

– Hệ thống đường dây tải điện 500 kV của nước ta từ Hòa Bình đến trạm Phú Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) dài 1530 km, gồm 3 đường dây, mỗi đường dây gồm 4 dây liên kết với trạm. nhau bằng khung kim loại. Nếu biết điện trở của mỗi dây dẫn trong 1 km là bao nhiêu thì ta tính được điện trở của dây dẫn từ Hòa Bình đến Phú Lâm dựa trên tỉ số frac { mathrm {R} _ {1}} { mathrm {R} _ {2}} = frac { ell_ {1}} { ell_ {2}}

Giải bài tập Vật Lí 9 trang 19, 20, 21

Bài C1

Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu giả sử một dây dẫn cùng loại dài 2l gồm hai dây dẫn có chiều dài l mắc nối tiếp, hãy đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự, điện trở của một dây dẫn cùng loại dài 3l là bao nhiêu?

Câu trả lời được đề xuất

Một dây dẫn dài 2l sẽ có điện trở 2R, một dây dẫn dài 3l sẽ có điện trở 3R.

Bài C2

Nếu mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng một dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bóng đèn bằng một dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và làm bằng vật liệu giống nhau thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích lý do tại sao.

Câu trả lời được đề xuất

Nếu mắc bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Mặt khác, dây dẫn đến đèn giống như một điện trở phụ mắc nối tiếp với đèn nên điện trở của đoạn mạch tăng lên. Theo định luật Ôm, dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ thì đèn càng yếu hoặc có thể không sáng.

Bài C3

Khi đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một cuộn dây thì cường độ dòng điện qua nó là 0,3A. Tính chiều dài của dây dùng đế để quấn cuộn dây này, biết rằng nếu loại dây này dài 4m thì có điện trở là 2Ω.

– Điện trở của cuộn dây:

R = frac {U} {I} = frac {6} {0,3} = 20 Omega

– Dây dẫn dài 4 m có điện trở là 2

Một điện trở có giá trị 20Ω sẽ có chiều dài là l = frac {20.4} {2} = 40 mathrm {~ m}

Bài C4

Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và làm bằng vật liệu giống nhau, chiều dài là LĐầu tiên và LETS2. Lần lượt đặt cùng hiệu điện thế vào hai đầu mỗi dây này thì cường độ dòng điện chạy qua chúng có độ lớn tương ứng là I.Đầu tiên vài2. Biết tôiĐầu tiên = 0,25.I2hỏi LOĐầu tiên còn bao nhiêu lần nữa2?

Câu trả lời được đề xuất

Chúng tôi có: tôiĐầu tiên = 0,25I2

Hai dây dẫn được áp dụng cho một hiệu điện thế U, áp dụng định luật Ohm, chúng ta nhận được:

RẺĐầu tiên = U / IĐầu tiênRẺ2 = U / I2 → RẺ2 /RẺĐầu tiên = TôiĐầu tiên/TÔI2 = 0,25

Vì điện trở tỉ lệ với chiều dài của dây nên R2/RẺĐầu tiên = LỖI2/ ĐÈNĐầu tiên = 0,25

suy ra LOĐầu tiên = 4L2.

Thử nghiệm Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài ruột dẫn

Câu hỏi 1: Để hiểu được sự phụ thuộc của điện trở vật dẫn vào chiều dài của vật dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các vật dẫn có đặc điểm gì?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, làm bằng vật liệu giống nhau nhưng có độ dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, làm bằng vật liệu giống nhau nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.

D. Các dây dẫn này phải được làm bằng vật liệu giống nhau nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Để hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của dây dẫn có các đặc điểm sau: Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, làm bằng vật liệu giống nhau nhưng có độ dài khác nhau.

→ Câu trả lời Một

Câu 2: Một đoạn dây dẫn đồng dàiĐầu tiên = 10m với điện trở RĐầu tiên và một dây dẫn dài bằng nhôm2 = 5m với điện trở R2. Điều nào sau đây là đúng khi so sánh RẺ?Đầu tiên và rẻ2?

A. RẺĐầu tiên = 2R2

B. RẺĐầu tiên <2R2

C. RẺĐầu tiên > 2R2

D. Không đủ điều kiện để so sánh

→ Câu trả lời DỄ

Câu hỏi 3: Điện trở của vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Vật liệu dẫn điện

B. Khối lượng của vật dẫn

C. Chiều dài của dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn

Điện trở của vật dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của vật dẫn

→ Câu trả lời GỠ BỎ

Câu hỏi 4: Người ta dùng một dây dẫn dài 120m để quấn một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Điện trở của mỗi chiều dài 1m của dây dẫn này là bao nhiêu?

A. 3

B 4

C. 2

D. 1

Câu hỏi 5: Dây tóc của một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ dây tóc của bóng đèn.

A. 24 cm

B. 12 cm

C. 10 cm

D. 16 cm

Câu hỏi 6: Đoạn dây dẫn của mạng điện gia dụng nếu mắc nối tiếp sẽ có tổng chiều dài là 500m và điện trở của mỗi đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính tổng trở của toàn bộ đoạn dây nối tiếp này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button